AVTAL OCH REGLER

 1. Källhagens gård förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn och att rasta hunden regelbundet samt att aktivera med lek och stimuleringsuppgifter.
 2. Källhagens gård förbinder sig att följa det undertecknande avtalet mellan oss och ägare.
 3. Din hund skall vara frisk och fri från ohyra, löss, skabb, kennelhosta eller liknande, vi har rätt att neka din hund om vi misstänker att den är sjuk, skadad eller bär på smitta.


  OBS: Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet. om vi måste stänga pga misstänkt smitta kan vi ej bli ersättnings skylldiga mot inbokade kunder i och med att vi inte tar någon bokningsavgift. 

 4.  Hunden skall vara grundvaccinerad mot parvo, valpsjuka, för vaccinationer gäller

  intervallen var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar. Medtag vaccinationskort.
  För Import hund gäller andra regler se nr 29.

 5. Om hunden förolyckas eller skadas under vistelsen så är källhagens gård skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det kan påvisas att skadan vållats på grund av brister i vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan uppenbar oaktsamhet från källhagens sida.
  Ersättningen utgår i sådant fall bara med belopp som inte täcks av hundens egna försäkring.
 6.  Hunden ska vara som lägst olycksfallsförsäkrad.
  (har ni ej detta kan jag hjälpa till med detta via försäkringsbolaget svedea.)
 7. Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).
 8. Du ska kunna visa Kopior/original på försäkringsbrev samt legitimation medtages till pensionatet.
 9. Vid avbokning senast 48tim före bokningsdatum utgår ingen kostnad.
 10. Vi har ingen bokningsavgift utan man betalar hela vistelsen senast 48tim innan inlämningsdagen.
  senare avbokning debiteras med halva kostnaden för vistelsen.
 11. Om avgifter inte betalas i tid så har Källhagens gård rätt att neka hunden platsen.
 12. Föreståndaren för källhagens gård har rätt att sätta in vikarierande personal.
 13. Din hund skall kunna gå obehindrat i 150-180cm koppel utan att dra eller kasta sig runt. 
 14. Om hunden uppvisar uppenbara svårigheter att anpassa sig till pensionatet, så kan avtalet komma att sägas upp omedelbart, ert avtal sägs upp omedelbart och inbetald avgift återfås ej och hunden skall hämtas omgående. 
  tex oavbruttet skällande är inte acceptabelt, och heller inte hälsosamt för er hund.
  Ni får skicka med hunden antiskall halsband med vibration/ultraljud/spray eller liknade men då skall detta fungera och vara prövat hemma på er hund. 
  (Det är alltid bra att ha en inskolning 1 eller 2 dygn en tid innan den riktiga semestern, vanlig taxa utgår)
 15. För hundar med problematik såsom: * Hanteringsproblem tex med “bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik * okontrollerat skällande tex separationsångest – så krävs inskolning! Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan och avgifter återbetalas ej!
  Även om detta är ett pensionat/dagis så måste hunden vara ensam tränad, vi är på rullande schema med promenader och hunden måste kunna vara lugn när detta sker då alla inte rastas samtidigt.
 16.  Hundägaren skall se till att hunden är ordentligt rastad när den kommer till källhagens gård, om inte annat överenskommet.

17. vid lämning/hämtning är det viktigt att er förbokade tid följs. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför er inbokade tid! Vi kan vara på promenader med andra inackorderingar & således inte på plats. Schemat måste följas för allas trivsel.

18. Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål men man kan alltid fråga.

19. Hämtas inte hunden angiven tid debiteras ni 400kr, för ett nytt dygn direkt oavsett anledning, då detta medför extra kostnader för oss då er hunds plats skall lämnas till en ny hund. Hunden lämnas bara ut till ägare eller av ägare godkänd person för er säkerhet.

20. För aktuella taxa se hemsida.’
www.källhagens.se

21. Foder tillhandahålls av ägaren och ska det räcka hela vistelsen.
Gärna portionsförpackat i små påsar.
Skulle fodret ta slut utfordras hunden till en kostnad av 25kr/dygn.

22. På sommaren är fästingmedel starkt att rekommendera då detta ligger på landet och mycket skogspromenader förekommer.

23. Källhagens gård har rätt att vid akuta sjukdomstillstånd eller olycksfall köra hunden till veterinär utan att först meddela ägaren. och i det fall det går att ringa ägaren/kontaktperson och denna ej kan så gäller följande att om hunden behöver köras till veterinär utgår extra avgift med 500kr per gång, samt milersättning 35kr/mil. (debiteras vid hämtning) Veterinärvård bekostas av ägaren. 

24. Källhagens gård ansvarar inte för händelser av naturens krafter så som blixtnedslag eller nedfallande träd eller dyligt, vid hård vind. Översvämning. Brand.

25. Om hunden tuggar sönder eller förstör inredningen kommer ni debiteras för skadegörelse från 300kr som debiteras er vid hämtning. Egen bädd/filt får medtagas.

26. För att flerhunds rabatt skall utgå, skall samma ägare vara registrerad på samtliga hundar på jordbruksverket, alternativt folkbokförda på ägare på samma adress och kunna vistas i samma box och rastas samtidigt, Be om pris för fler hundar.

27. Extra debitering:
För röda dagar/storhelger tillkommer 100kr per dygn.
För sjuka/skadade hundar där medicinering / Tratthantering /såromläggning krävs tillkommer 200kr per dygn. Och detta måste meddelas innan lämning. Debiteras i efterhand.
28. Löptikar:
Vi tar ej emot löptikar.
Och börjar er hund löpa under vistelsen tar vi ut en extra avgift på 150kr per dygn, då detta medför extra arbete och hunden måste ha separat enskild box.
29. Importerad hund:
Om er hund är Importerad är ni skyldiga att meddela detta innan samt uppvisa, pass med godkända grundvaccinationer samt rabies vaccin, samt godkänt trace intyg.
30. Lägsta ålder för att vara hos oss är individuellt men längst 12veckor pga vaccinering.
31. Förenklad inlämning/hämtning.
När er hund är bekväm hos oss och varit här några gånger kan vi köra med förenklad inlämning/hämtning, vilket betyder att ni får veta innan lämning vilket nr på box/gård er hund skall vara i och ni lämnar/hämtar av hunden själva på angiven tid.

32. Övervakning:
Hela anläggningen är video övervakad för att vi ska kunna ha full kontroll alla tider på dygnet.

33. GDPR
Vi har inga andra uppgifter sparade om er förutom det ni lämnar i detta avtal, och det är uppgifter vi behöver för att kunna ge er hund en plats.
om er hund inte varit hos oss på ett år raderas era papper. Digitalt finns ni med i bokföringsmaterial.